PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Pravděpodobnostní metody fyziky makromolekul - NBCM209
Anglický název: Probabilistic Methods in Macromolecular Physics
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Ján Šomvársky, CSc.
prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: SOMI/MFF.CUNI.CZ (08.04.2008)

Univerzalita a škálování, popis řetězců, konformační statistika, dráhové integrály v teorii polymerů, výpočet stavové sumy, statistika reálných řetězců, Floryho teorie, Brownův pohyb, Langevinova rovnice, dynamika flexibilních řetězců v zředěných roztocích, Rouseho a Zimmův model, hydrodynamická interakce, fázové přechody v polymerních systémech, koagulační jevy, metody Monte Carlo ve fyzice polymerů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: SOMI/MFF.CUNI.CZ (08.04.2008)

Přednáška rozšiřuje a prohlubuje teoretické metody studia makromolekulárních systémů. Společným rysem je uplatnění pokročilých metod statistické fyziky a metod pravděpodobnostního modelování a to jak postupů analytických, tak metody počítačové simulace.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ján Šomvársky, CSc. (10.10.2017)

Ústní zkouška.

Literatura -
Poslední úprava: Ján Šomvársky, CSc. (23.05.2007)

[1] M. Rubinstein and R. H. Colby, Polymer Physics, Oxford (2003, reprinted 2004)

[2] M. Doi and S. F. Edwards, The Theory of Polymer Dynamics, Oxford (1988)

[3] P. de Gennes, Scaling Concepts in Polymer Physics, Cornell (1979)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ján Šomvársky, CSc. (10.10.2017)

Požadavky ústní zkoušky odpovídají sylabu přednášky v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: Ján Šomvársky, CSc. (23.05.2007)

o Univerzalita a škálování v teorii polymerů. Renormalizace.

o Teorie difúze (stochastický proces, dráhový integrál, Langevinova, Fokker-Planckova a Smoluchowskeho rovnice).

o Izolovaný Gaussovský řetězec - přechod od diskrétního ke spojitému popisu.

o Izolovaný neideální řetězec (tuhost, vyloučený objem).

o Interakce řetězce s rozpouštědlem (Rouseho a Zimmův model).

o Model kopolymeru - výpočet stavové sumy, fázové přechody.

o Mikroskopická východiska elasticity.

o Fázové přechody - mikroskopická teorie v biopolymerech.

o Kinetika růstu struktury polymerních sítí. Diferenciální rovnice a Monte Carlo simulace.

o Statistický popis struktury polymerních sítí - teorie vetvících procesů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK