Seminář z biofyziky a chemické fyziky I - NBCM175
Anglický název: Seminar of biophysics and chemical physics I
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D.
prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Záměnnost : NBCM151, NBCM163
Je záměnnost pro: NBCM151, NBCM163
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (30.01.2019)
Seminář z biofyziky a chemické fyziky I
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. (13.05.2020)

Cílem semináře je seznámit studenty s organizací vědecké práce a vědecké výchovy s důrazem na prezentaci vědeckých výsledků v písemné i ústní formě.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. (13.10.2023)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast alespoň na 70 % seminářů a přednesení referátu o vlastní diplomové práci. V případě nesplnění je nutno vypracovat a přednést odborný referát na zadané téma.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. (13.05.2020)

Z. Šesták: Jak psát a přednášet o vědě. Academia, Praha 2000.

C. Chen, W. Härdle, A. Unwin (Eds.): Handbook of Data Visualization. Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg 2008.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. (15.09.2021)

Přednášky budou probíhat prezenční formou. Nadále však budou k dispozici v prostředí Microsoft Teams (kód týmu: 55la57e).

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (03.05.2019)

Přednášky o řešených projektech a příbuzných aktuálních tématech biofyziky a chemické fyziky. Prezentace studentů o průběhu řešení jejich diplomových prací.