Praktické metody moderní chemické fyziky a senzorické analýzy kondenzovaných soustav - NBCM136
Anglický název: Practical Methods of Modern Chemical Physics and Sensorial Analysis of Condensed Systems
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 0/4 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Ing. Petr Sladký, CSc.
Ing. Roman Beneš, CSc.
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_F (29.05.2009)
Speciální výběrové praktikum je věnováno výuce experimentálních metod studia korelací mezi objektivními (převážně optickými) metodami chemické fyziky a metodami senzorické (smyslové) analýzy kondenzovaných soustav praktického významu počínaje vstupními surovinami a konče odpady. Cílem speciálního praktika je seznámit studenty moderními trendy základního výzkumu v oboru objektivních přístrojových a subjektivních senzorických metod chemické fyziky a optiky a procvičit jejich praktické využití. Vhodné i pro studenty 1. ročníku bakalářského studia.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_F (29.05.2009)

Cílem speciálního praktika je seznámit studenty moderními trendy základního výzkumu v oboru objektivních přístrojových a subjektivních senzorických metod chemické fyziky a optiky a procvičit jejich praktické využití.

Literatura -
Poslední úprava: G_F (29.05.2009)

Články z odborných časopisů.

Sylabus -
Poslední úprava: G_F (29.05.2009)

Speciální praktikum je v rozsahu 4 hodin 7-krát v zimním i letním semestru. Je určeno jak pro studenty prvního až třetího ročníku fyziky i matematiky a informatiky MFF UK. Přibližně 25% výukového času je věnováno teoretickým základům vyučovaných metod a 75% jejich praktickému ověření a vyhodnocení. Speciální praktikum je věnováno výuce experimentálních metod studia korelací mezi objektivními (převážně optickými) metodami chemické fyziky a metodami senzorické (smyslové) analýzy kondenzovaných soustav praktického významu počínaje vstupními surovinami a konče odpady.