Experimentální technika v optické spektroskopii a radiometrii - NBCM129
Anglický název: Experimental Technology in Optical Spectroscopy and Radiometry
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: T_KCHFO (07.02.2007)
Fotometrické a radiometrické veliciny a merení. Oko, princip videní, citlivost a rozlišovací schopnost. Svetelné zdroje, monochromátory, filtry, interferometry, polarizátory. Receptory a detektory. Detekcní metody. Casove korelované cítání fotonu. Predmet je urcen pro studenty doktorského studia.
Literatura
Poslední úprava: T_KCHFO (07.02.2007)

V. Prosser a kol., Experimentální metody biofyziky, Academia, Praha, 1989.

A. Ryer, Light Maesurement Handbook, International Light, Newburyport, 1997.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D. (30.04.2020)

Zkouška bude probíhat ústní formou, v případě nutnosti distanční formy je možný i test. Zkoušet se budou všechny okruhy ze sylabu, ke kterým jsou v SISu slidy, s výjimkou radiometrie a oka. Je pravděpodobné, že se zkouška může konat distanční formou. Závisí to na vývoji aktuální situace a a jakékoli změně budete včas informováni.