PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Biofyzikální metody studia fotosyntézy - NBCM127
Anglický název: Biophysical Methods in Photosynthesis Studies
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Anotace
Poslední úprava: T_KCHFO (07.02.2007)
Fyzikální metody studia fotosyntézy, prehled, principy a využití. Prehled procesu fotosyntézy. Fotosyntetické pigmenty a jejich fyzikální vlastnosti, excitonové interakce. Funkce fotosyntetických svetlosberných komplexu, zachycení fotonu a prenos excitacní energie. Funkce fotosyntetických reakcních center, separace a prenos elektronu. Elektronový transportní retezec, cyklický a necyklický transport elektronu. Premena energie na membránách, fosforylace. Calvinuv cyklus, fotorespirace. Předmět je určen pro studenty doktorského studia.
Literatura
Poslední úprava: T_KCHFO (07.02.2007)

J. Amesz, A.J. Hoff: Biophysical Techniques in Photosynthesis, Springer; 1 edition (Dec 31 1998), ISBN-10: 079233642, ISBN-13: 978-0792336426

R.E. Blankenship: Molecular Mechanisms of Photosynthesis, Blakwell Publishing (2002), ISBN: 9780632064489, ISBN10: 063206448X

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK