PředmětyPředměty(verze: 891)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Bioinformatika - NBCM126
Anglický název: Bioinformatics
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.bioplexity.org/lectures/
Garant: Mgr. et Mgr. Martin Saturka
prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KCHFO (24.01.2007)
Hlavní oblasti a principy bioinformatiky. Fyzikální a informatické aspekty biologie. Úvod do informatiky. Základy experimentálních postupů získávání biologických dat. Metody zpracování biologických dat. Vyhledávání v databázích. Statistické, logické, informatické algoritmy pro rozpoznávání vzorů. Uchovávání a zpřístupňování dat a znalostí. Ukázky využití bioinformatiky. Softwarová podpora pro bioinformatiku. Přehled počítačové biologie. Vhodné pro studenty magisterského a doktorského studia.
Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc. (10.04.2008)

1. Úvod: biologie, fyzika

2. Základy informatiky

3. Geny: sekvenace

4. Sekvence: prohledávání

5. Genová exprese: profily

6. Profily exprese: statistika

7. Profily exprese: odhadování

8. 3D struktury: získávání

9. Strukturní typy & databáze

10. Ontologie, příklady

11. Softwarová podpora

12. Biologie a výpočty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK