Výpočetní experimenty v teorii molekul II - NBCM125
Anglický název: Computational Experiments in Molecular Theory II
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.
doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: POSPISIL/MFF.CUNI.CZ (05.04.2008)
Posluchači se seznámí a vyzkouší si práci se širokou škálou výpočetních nástrojů sahajících od kvantově mechanických a kvantově chemických metod až po empirické - molekulárně mechanické a molekulárně dynamické simulace. Vhodné pro všechny studenty teoretických i experimentální oborů včetně učitelství a vyšších ročníků PříFUK zajímající se o molekulární a supramolekulární struktury. Náplň je možné přizpůsobit individuálnímu zájmu posluchačů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. (27.04.2023)

Posluchači samostatně provádějí dílčí výpočty a řeší zadané úlohy.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. (27.04.2023)

Klasifikovaný zápočet je průměrná známka za odevzdané vypracované a vyučujícími ohodnocené protokoly z jednotlivých úloh.

Je pravděpodobné, že se značná úloh může konat distanční formou. Závisí to na vývoji aktuální situace a a jakékoli změně budete včas informováni.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. (27.04.2023)

P. Comba, T.W. Hambley: Molecular Modeling of Inorganic Compouds, VCH, 1995, Weinheim.

K.I.Ramachadran, G. Deepa, K. Namboori: Computational Chemistry and Molecular Modeling, Springer-Verlag, 2008, Berlin Heidelberg.

C.V. Ciobanu, C.-Z. Wang, K.M. Ho: Atomic Structure Prediction of Nanostructures, Clusters and Surfaces, Wiley-VCH, 2013, Singapore.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. (27.04.2023)

Posluchači samostatně řeší zadané úlohy ve výpočetní laboratoři, rovněž formou vzdáleného přístupu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. (27.04.2023)

Posluchači se seznámí a vyzkouší si práci se širokou škálou výpočetních nástrojů sahajících od kvantově mechanických a kvantově chemických metod až po empirické - molekulárně mechanické a molekulárně dynamické simulace. Vhodné pro všechny studenty teoretických i experimentální oborů včetně učitelství a vyšších ročníků PříFUK zajímající se o molekulární a supramolekulární struktury. Náplň je možné přizpůsobit individuálnímu zájmu posluchačů.