Optická mikroskopie a vybrané biofyzikální zobrazovací techniky - NBCM114
Anglický název: Optical Microscopy and Selected Imaging Techniques in Biophysics
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 2015_CSCF.SupRes.pdf Superresoluční mikroskopie - článek v Čes. čas. fyz. 2015 prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.
stáhnout 2015_PMFA.SupRes.pdf Superresoluční mikroskopie - článek v Pokrocích MFA 2015 prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (30.01.2019)
Přednáška seznámi studenty s metodami optická mikroskopie a vybranými biofyzikálními zobrazovacími technikami.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. (03.01.2017)

Přednáška poskytuje přehled a stručný úvod do biofyzikálních metod označovaných jako „bioimaging“. Kromě optické mikroskopie jsou to metody pro zobrazování orgánů, anatomických oblastí, tkání a jednotlivých buněk založených na jejich fyzikálních a chemických vlastnostech. Pokrývá biomedicínské aplikace a aplikace typické pro strukturní biologii, např. morfologická zobrazení na základě chemického složení.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (14.05.2020)

Ústní zkouška.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (30.04.2019)

[1] Atkins, P. W. a Julio De Paula. Fyzikální chemie. Czech Edition. Vysoká

škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2013. ISBN 978-80-7080-830-6.

[2] Prosser V. a kolektiv. Experimentální metody biofyziky. Academia, Praha

1989. ISBN 80-200-0059-3.

[3] Murphy D. B., Davidson M. W. Fundamentals of Light Microscopy and

Electronic Imaging. Wiley-Blackwell, New York 2012. ISBN: 978-1-118-38293-6.

[4] Eaton P., West P. Atomic Force Microscopy. Oxford University Press,

Oxford 2010. ISBN: 978-0-19-957045-4

[5] Drexler W., Fujimoto J.G. Optical Coherence Tomography. Springer-Verlag,

Berlin 2008. ISBN: 978-3540775492.

Metody výuky -
Poslední úprava: MOJZES/MFF.CUNI.CZ (23.05.2008)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (14.05.2020)

Účast na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. (15.02.2019)

Základní pojmy, rozlišovací schopnost optického mikroskopu

Přehled zobrazovacích metod a jejich principů

Světelné pole, temné pole, fázový kontrast, anoptrální mikroskopie

Mikroskopie v polarizovaném světle, Nomarského metoda, Hoffmanův modulační kontrast

Fluorescenční mikroskopie

Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu

Konfokální mikroskop, near-field mikroskop

Speciální mikroskopické techniky, FRAP, mikrospektrofluorimetrie

Srovnání mikroskopie s jinými optickými metodami studia morfologie buněk

Proudová cytometrie

Biomolekulární zobrazovací techniky

Ramanova a IR mikroskopie

Zobrazovací techniky TERS a SERS

Optická skenovací mikroskopie v blízkém poli (SNOM)

Mikroskopie atomárních sil (AFM)

Zobrazovací metody hmotnostní spektroskopie (nano-SIMS)

Akustické zobrazovací metody (ultrazvuk, sonar)

Optická koherentní tomografie (OCT)

Interferometrická rozptylová mikroskopie (iSCAT)

Pozitronová emisní tomografie (PET, HRRT PET)

Metody fluorescenční mikroskopie s vysokým prostorovým rozlišením