PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář chemické fyziky a optiky - NBCM108
Anglický název: Seminar on Chemical Physics and Optics
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KCHFO (24.01.2007)
Seminář chemické fyziky a optiky. Vhodné pro studenty od 3. ročníku bakalářského, magisterského a doktorského studia.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (30.03.2022)

Podmínkou zakončení předmětu je zápočet založený na aktivní účasti na semináři. Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování.

Sylabus -
Poslední úprava: G_F (26.05.2003)

Seminář chemické fyziky a optiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK