Praktikum z chemie - NBCM107
Anglický název: Practical Course in Chemistry
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 4
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_F (08.10.2002)
Základní operace v chemické laboratori. Praktické úlohy z anorganické, organické a analytické chemie. Posluchaci vybírají po dohode s vyucujícími úlohy pro 6 šestihodinových bloku.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. (16.05.2004)

1. J. Eysseltová, Z. Mička, I. Lukeš, Základy chemické techniky, Karolinum, Praha 2000.

2. J. Rohovec, P. Hermann, (L)učebnice anorganické chemie II, PrF UK Praha, vlastním nákladem, 2000.

3. T. Trnka a kol, Praktikum z organické chemie, PrF UK Praha 1986.

4. A. Berka, L. Feltl, I. Němec, Příručka k praktiku z kvantitativní analytické chemie, UK Praha 1982.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. (24.03.2006)

A.Základní operace v chemické laboratoři. Laboratorní technika (zahřívání, chlazení, práce s plyny, práce v inertní atmosféře). Čistící a izolační postupy (filtrace, extrakce, krystalizace, srážení, destilace, sublimace). Bezpečnostní předpisy.

B.Anorganická chemie 1. Redoxní reakce - příprava Cr2O3. 2. Redoxní reakce - příprava CuSO4. 3. Komplexotvorní reakce - příprava [Cu(NH3)4]SO4. 4. Srážecí reakce - příprava Cu2[Fe(CN)6]. 5. Příprava kamence hlinito-draselného.

C. Organická chemie 1.Sušení etanolu a chloroformu. 2.Příprava etylformiátu. 3.Příprava acetanilidu. 4.Příprava etylacetátu. 5.Izolace přírodních látek - rostlinná barviva a kofein.

D.Analytická chemie 1. Příprava porézního křemíku, gravimetrické stanovení porozity. 2. Acidobázická titrace - stanovení NaOH. 3. Komplexometrická titrace - stanovení tvrdosti vody. 4. Potenciometrická titrace - stanovení NaOH.