Úvod do problémů současné biofyziky - NBCM094
Anglický název: Introduction to Contemporary Biophysics Problems
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.
prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
Mgr. Dita Strachotová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (14.05.2020)
Semináře týkající se problémů současné biofyziky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BAUMRUK/MFF.CUNI.CZ (23.05.2008)

Cílem předmětu je, aby studenti získali základní orientaci v biofyzice.

Vhodné pro posluchače 3. ročníku bakalářského studijního programu fyzika, především pro ty, kteří by v navazujícím magisterském studiu fyziky chtěli studovat biofyziku a chemickou fyziku.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. (28.04.2020)

Zápočet se uděluje za účast na alespoň 60% seminářů. V současné situaci jsou studentům zasílány mailem prezentace k jednotlivým seminářům a s nimi 3 otázky. Účast na daném semináři bude bude uznána po zaslání odpovědí na tyto otázky.

Literatura
Poslední úprava: BAUMRUK/MFF.CUNI.CZ (23.05.2008)

K tomuto předmětu se literatura neudává. Studentům budou k dispozici prezentace.

Metody výuky -
Poslední úprava: BAUMRUK/MFF.CUNI.CZ (23.05.2008)

seminář

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (14.05.2020)

Biofyzika v rámci přírodních věd, vývoj biofyziky, základní koncepty molekulární

genetiky, nová chemoterapeutika, metody fluorescenčních sond, struktura a funkce

bilogických membrán, spektroskopická studie kvasinek, laserová Ramanova

spektroskopie ve výzkumu biomolekul.