PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Speciální praktikum III - NBCM077
Anglický název: Special Practical Course III
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2001
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Josef Klimovič, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()

Praktické procvičení experimentálních metod molekulární fyziky.
Sylabus
Poslední úprava: ()

Celková charakteristika: Úlohy zejména spektroskopického zaměření prováděné vesměs na aparaturách používaných pro výzkumné práce. Studenti si vybírají stanovený počet úloh ze seznamu, který se každým rokem upřesňuje.

SEZNAM ÚLOH (úplná nabídka LS 1995/96):.

1) IČ spektroskopie (V.Baumruk, FÚ UK, Karlov, úloha se koná na KFPy v Troji).

2) Videomikroskopie (J.Plášek, FÚ UK, Karlov).

3) Měření CD spekter biomolekul (H.Votavová, ÚOCHAB).

4) Ramanova spektroskopie (V.Baumruk, FÚ UK, Karlov).

5) Časově rozlišená spektroskopie, čítání fotonů (J.Klimovič, M.Trchová, KFPy, Troja).

6) Optické experimenty při nízkých teplotách (J.Hála, KChFO, Karlov).

7) Studium rozptylu a absorpce světla v dispersních systémech (P.Sladký, M.Dienstbier, KChFO, Karlov).

8) Laserová kinetická spektroskopie (P.Kubát, Heyrovského ústav AV).

9) Fourierova infračervená spektroskopie při charakterizaci povrchů a jejich reaktivity (L.Kubelková, Heyrovského ústav AV).

10) Studium spontánní polarizace vybraného krystalického dielektrika (F.Smutný, FzÚ AV).

11) Fotoelektrická spektroskopie povrchů pevných látek (J.Zemek, FzÚ AV).

12) Měření koeficientu optické absorpce tenkých vrstev (M.Vaněček, FzÚ AV).

13) Určení kolapsového procesu systému válcových domén (bublin) granátového filmu (Ing.P.Novotný, FzÚ AV).

14) Metodiky FT-IR (J.Klimovič, M.Trchová, E.Uhlířová, KFPy, Troja).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK