PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Teorie polymerních struktur - NBCM076
Anglický název: Theory of Polymer Structures
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Ján Šomvársky, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()

Mechanismus vzniku lineárních a síťovaných struktur. Polydispersita a její stanovení. Teoretický popis růstu sítí, bod gelace a strukturní molekulární charakteristiky sítí.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: SOMI/MFF.CUNI.CZ (11.04.2008)

Uvést do problematiky teoretického popisu růstu polymerních struktur. Zvláštní pozornost je věnována nejvýznamnějším z nich - statistickým metodám.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ján Šomvársky, CSc. (10.10.2017)

Ústní zkouška.

Literatura
Poslední úprava: Ján Šomvársky, CSc. (06.11.2013)

[1] A.Rényi: Teorie pravděpodobnosti, Academia, Praha 1972

[2] J.Sedláček: Úvod do teorie grafů, Academia, Praha 1977

[3] Struktura a vlastnosti makromolekulárních látek a soustav, Edice Malé makromolekulární monografie, sv.7.a 8. ÚMCH ČSAV, Praha 1971

[4] K.Dušek: Statistika tvorby síťovaných polymerů, Edice Macro, řadaR-revue, sv. R-1, ÚMCH ČSAV, Praha1978

[5] M.Gordon, W.B.Temple: Chemical Application of Graph Theory, A.T.Balaban Editor, Academic Press, N.Y.1976

[6] T.E.Harris: The Theory of Branching Processes, Springer, Berlin 1963

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ján Šomvársky, CSc. (10.10.2017)

Požadavky u zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMF (18.05.2006)

1. Úvod.

a) Mechanismus vzniku polymerů.

b) Funkčnost reaktantů.

2. Lineární polymery.

a) Molekulární hmotnosti, distribuce.

b) Statistika rozdělovacích funkcí, momenty a průměry.

c) Kopolymery.

d) Distribuční funkce z kinetiky reakce.

e) Stanovení distribucí (osmometrie, viskosimetrie, rozptyl světla, gelová chromatografie.

3. Sítě.

a) Růst sítí.

b) Teorie tvorby sítí.

c) Formalismus vytvořujících funkcí.

d) Teorie větvících procesů (TVP).

e) TVP - Jednosložkové systémy. Předgelační a pogelační stadium.

g) ) Experimentální metody určující strukturní parametry sítí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK