PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teoretický seminář chemické fyziky - NBCM046
Anglický název: Seminar on Theoretical Chemical Physics
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.
doc. Ing. Pavel Soldán, Dr.
RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_KCHFO (24.01.2007)
Diskuzní seminář o aktuálních problémech nejen teoretické chemické fyziky. Vhodné pro studenty od 3. ročníku bakalářského, magisterského a doktorského studia.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (06.10.2017)

Zápočet se uděluje při současném splnění následujících podmínek:

1. Účast na alespoň 70% seminářů.

2. Přednesení referátu v délce alespoň 15 minut.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc. (03.05.2019)

Skála L. Kvantová teorie molekul, Karolinum 1995

Fišer J. Úvod do kvantové chemie, Academia Praha 1983

Szabo A., Ostlund N.S. Modern Quantum Chemistry, McGraw-Hill 1989

Parr R.G., Yang W. Density-Functional Theory of Atoms and Molecules, Oxford University Press 1989.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc. (03.05.2019)

Tento seminář je věnován aktuálním problémům v teoretické chemické fyzice.

V rámci semináře vystupují se svými novými poznatky a zkušenostmi zaměstnanci a studenti katedry chemické fyziky a optiky, spolupracujících laboratoří fakulty a zvaných hostů z dalších vědeckých ústavů - např. z AV ČR nebo ze zahraničí (jsou-li v ČR na nějakém studijním či konferenčním pobytu).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK