Kosmologie II - NAST039
Anglický název: Cosmology II
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Attila Mészáros, DrSc.
RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (07.06.2019)
Druhý semestr kurzu kosmologie. Kosmologické éry; fyzika raného vesmíru; nukleosyntéza; velmi raný vesmír; teorie vzniku galaxií; anizotropie reliktního záření. Určeno především pro studenty magisterského a doktorského studia astronomie a astrofyziky, teoretické fyziky a částicové a jaderné fyziky. Předpokládá se znalost obecné teorie relativity na úrovni kurzu NTMF111 (Obecná teorie relativity). Důraz je v rámci přednášky kladen na kosmologické aspekty astronomických pozorování.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Attila Mészáros, DrSc. (07.06.2019)

Ústní zkouška.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D. (14.01.2019)

E. W. Kolb, M. S. Turner (1990, 2018). The Early Universe. CRC Press, Taylor and Francis Group.

J. A. Peacock (1999). Cosmological Physics. Cambridge University Press.

P. J. E. Peebles (1971, 2015). Physical Cosmology. Princeton University Press.

P. J. E. Peebles (1980). The Large-Scale Structure of the Universe. Princeton University Press.

P. J. E. Peebles (1993). Principles of Physical Cosmology. Princeton University Press.

Ya. B. Zeldovich, I. D. Novikov (1983). Relativistic Astrophysics, 2: The Structure and Evolution of the Universe. University of Chicago Press.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D. (14.01.2019)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D. (13.10.2017)

Zkouška má pouze ústní část. Studentům jsou zadány dvě až tři otázky z probrané látky, ze kterých jsou po samostatné přípravě vyzkoušeni.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D. (14.01.2019)

Kosmologické éry -- éra záření a éra látky; rekombinace.

Fyzika raného vesmíru -- reliktní záření; tepelná historie raného vesmíru; entropie; neutrina.

Nukleosyntéza -- význam poměru protonů a neutronů; syntéza helia a dalších prvků; význam deuteria; první tři minuty.

Velmi raný vesmír -- Planckova éra; velký třesk; vznik antisymetrie mezi látkou a antilátkou; anihilace a kreace; inflační vesmír; observační testy inflační teorie.

Teorie vzniku galaxií -- Jeansova teorie; adiabatické a entropické perturbace; Bonnorova teorie; role a charakter tmavé látky; hmotnost neutrin; srovnání s pozorovacími daty.

Anizotropie reliktního záření -- pozorování; dipólová anizotropie; vztah reliktního záření a speciální teorie relativity; Sachsův-Wolfeův efekt; Sunyaevův-Zeldovičův efekt.