Diplomový seminář - NAST031
Anglický název: Diploma Thesis Seminar
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Ladislav Šubr, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_AUUK (27.03.2015)
Primárním zaměřením diplomového semináře je rozvoj komunikačních dovedností studentů s důrazem na prezentaci výsledků své práce před odborným publikem. Probíhá jak formou ústních prezentací, tak v podobě krátkého psaného textu. Vedlejším aspektem prezentace diplomových prací je sledování jejich postupu. Druhým cílem semináře je seznámit studenty s různými nástroji a postupy běžně používanými ve vědecké práci (publikace vědeckého článku, LaTeX, typografie, GCC, UNIX...), nebo například s etikou vědecké práce.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Josef Ďurech, Ph.D. (24.09.2020)

Zápočet je udělen za účast na více než polovině seminářů konaných v daném semestru.

Zápočet lze alternativně získat za zpracování úvodu do tématu diplomové práce nebo tématu blízkého formou plnohodnotného odborného textu v rozsahu 3-4 normostrany. K zápočtu budou uznány texty, které projdou obdobou peer-review řízení s jedním z vyučujících.

V případě distanční výuky je zápočet udělen za prezentaci provedenou přes online služby. Téma prezentace bude stanoveno po dohodě s vyučujícími.

Metody výuky
Poslední úprava: T_AUUK (31.03.2008)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: T_AUUK (27.03.2015)

Komunikacní dovednost (jednu za dva semestry):

prezentace diplomových prací studentu - ústní a v podobe textu; debata nad

probehlými seminári ústavu; struktura a styl psaní odborného textu; základy

typografie; LaTeX

Publikování (jednou za ctyri semestry):

nástroje na tvorbu posteru a prezentací; scientometrie; postup pri publikaci

odborného clánku; anglictina v odborném textu; etika vedecké práce

Nástroje (jednou za ctyri semestry):

nástroje na zpracování dat a jejich prezentaci (Gnuplot, Matlab, IDL); UNIX

(Linux) a standardní unixové nástroje (bash, awk, grep, Python,...)

Programování (jednou za ctyri semestry):

GCC - kompilace a linkování, program "make"; C - pointery, práce s pametí;

Fortran; debuggery (gdb); paralelní programování - vícevláknové programy,

pocítání na grafických kartách, distribuované výpocty

Ostatní (jednou za ctyri semestry):

SI vs. CGS; ze života astronoma (stáže, granty, letní školy); databáze - jazyk

SQL, frontendy, virtuální observator; datové formáty (FITS...); popularizace

vedy