Elementární procesy v kosmické fyzice - NAST024
Anglický název: Elementary Processes in Cosmic Physics
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ladislav Šubr, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (29.04.2019)
Nejdůležitější procesy v částicové astrofyzice, synchrotronové záření, Comptonův rozptyl. Pohyb a záření nabitých částic v kosmických podmínkách. Akreční proces. Přednáška pro 4. a 5. ročník.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ladislav Šubr, Ph.D. (10.10.2017)

Předmět je zakončen zkouškou.

Literatura -
Poslední úprava: T_AUUK (24.03.2015)

S.L. Shapiro, and S.A. Teukolsky, Black Holes, White Dwarfs and Neutron Stars, Willey, 2007

Y.B. Zeldovic, and I.D. Novikov, Relativistic astrophysics, The Univ of Chicago Press, Chicago, 1971

J. Frank, A.R. King, and D.J. Raine, Accretion power in astrophysics, CUP, Cambdridge, 1985

T. Padmanabhan, Theoretical Astrophysics, Cambridge University Press,

Cambridge, 2002

Metody výuky
Poslední úprava: T_AUUK (31.03.2008)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Ladislav Šubr, Ph.D. (10.10.2017)

Zkouška má ústní formu (student dostává po zadání dvou otázek přibližně jednu hodinu na přípravu). Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_AUUK (24.03.2015)

Kosmická elektrodynamika.

Zárení urychleného náboje; brzdné zárení; opacita pro Thompsonuv rozptyl a

rozptyl na volných elektronech v poli iontu; Liovilleuv teorém a zachování

intenzity podél paprsku; rovnice prenosu zárení; synchrotronové zárení;

Comptonuv rozptyl a inverzní Comptonuv rozptyl; Sunyaevuv-Zel'dovicuv jev

Základní model pulzaru - vyrovnaný rotátor.

Akrecní proces.

Cástice a tekutiny v astrofyzice - základní dynamické rovnice; sféricky

symetrická, ustálená akrece; hvezda letící mlhovinou - Bondiho akrece; disková

akrece - model tenkého disku, viskozita, okrajová vrstva, spektrum; akrece na

cerné díry; vysoká míra akrece - akrecní torus, hydrodynamika rotující

tekutiny; jiné modely disku - vertikálne prumerované disky; S-diagram;

podmínky termální a viskózní stability.

Aktivní jádra galaxií.

Základní observacní fakta o kvasarech a jim podobných objektech; standardní

model aktivních galaktických jader; zárení v kontinuu a spektrální cáry,

charakteristické délkové a casové škály.