Pravděpodobnostní robotika - NAIX101
Anglický název: Probabilistic Robotics
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NAIL101
Další informace: http://ktiml.mff.cuni.cz/~obdrzalek/vyuka/NAIL101/
Garant: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Prerekvizity : {NXXX038, NXXX039, NXXX040, NXXX067, NXXX069}
Neslučitelnost : NAIL101
Záměnnost : NAIL101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (05.05.2023)
Během svého života se autonomní robot potýká s řadou problémů: Probudí se - neví, kde je. Jede - neví jak a kam. Dělá - neví co a proč. Tyto obtíže pramení z nepřesnosti senzorů a ze složitosti skutečného světa, který není možné přesně zachytit jednoduchým modelem. Cílem této přednášky a jejích cvičení je seznámit se s různými možnostmi, jak se můžeme algoritmicky vypořádat s nejistotou vyvolanou naší a robotovou neznalostí. Ačkoli jsou výklad a cvičení zaměřeny na autonomní roboty, velkou část postupů je možné (a často vhodné) uplatnit i v jiných oblastech.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Marta Vomlelová, Ph.D. (09.05.2023)

TBA

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Marta Vomlelová, Ph.D. (09.05.2023)

TBA

Literatura
Poslední úprava: T_KSI (13.05.2010)

S. Thrun, W. Burgard, D. Fox: Probabilistic Robotics, MIT Press, 2005

S. Russel, P. Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3. vydání, Prentice Hall, 2009 (vybrané kapitoly)

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (13.05.2010)
  • Připomenutí teorie pravěpodobnosti
  • Kalmanovy filtry a jejich varianty
  • Částicové filtry
  • Pravděpodobnostní lokalizace a mapování
  • Rozhodování a plánování za nejistoty