Úvod do umělé inteligence - NAIL120
Anglický název: Introduction to Artificial Intelligence
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ktiml.mff.cuni.cz/~bartak/ui_intro/
Garant: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Úvodní kurz pokrývající základní koncepty a metody umělé inteligence. Předpokládány jsou znalosti logiky a pravděpodobnosti na bakalářské úrovni.
Poslední úprava: Hric Jan, RNDr. (30.04.2018)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled základních metod a konceptů umělé inteligence a ukázat studentům, jak se představené techniky prakticky používají.

Poslední úprava: Hric Jan, RNDr. (30.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou pro zakončení předmětu je získání zápočtu a složení zkoušky. Zápočet je udělen za vypracování úkolů na cvičení. Povaha kontroly získání zápočtu vylučuje možnost jejího opakování. Zkouška je ústní s časem na písemnou přípravu; ve výjimečných případech může být zkouška distanční. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl přednesen na přednášce. Součástí zkoušky může být i návrh algoritmu aplikovaného na konkrétní problém.

Poslední úprava: Barták Roman, prof. RNDr., Ph.D. (28.04.2020)
Literatura -
 • S. Russell, P. Norvig: Artificial Intelligence; A Modern Approach, 2010
 • V. Mařík, O. Štepánková, J. Lažanský a kol.: Umělá Inteligence, 1-6. Academia, Praha

Poslední úprava: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (25.05.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška je ústní s časem na písemnou přípravu. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl přednesen na přednášce. Součástí zkoušky může být i návrh algoritmu aplikovaného na konkrétní problém.

Poslední úprava: Barták Roman, prof. RNDr., Ph.D. (07.06.2019)
Sylabus -
 • 1. Zavedení pojmů, historie
 • 2. Řešení úloh prohledáváním (A* a spol.)
 • 3. Splňování podmínek
 • 4. Logické uvažování (dopředné a zpětné řetězení, rezoluce, SAT)
 • 5. Pravděpodobnostní uvažování (Bayesovské sítě)
 • 6. Reprezentace znalostí (situační kalkulus, Markovské modely)
 • 7. Automatické plánování
 • 8. Markovské rozhodovací procesy
 • 9. Hry a teorie her
 • 10. Strojové učení (rozhodovací stromy, regrese, zpětnovazební učení)
 • 11. Filozofické a etické aspekty

Poslední úprava: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (25.05.2022)