Logické programování 2 - NAIL077
Anglický název: Logic Programming 2
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jan Hric
Třída: Informatika Mgr. - Teoretická informatika
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování, Teoretická informatika
Korekvizity : NAIL076
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (14.05.2015)
Prolog a jeho řídící struktury, domény a datové struktury. Sémantika programů. Konečnost výpočtů, stupňová zobrazení. Test konfliktu proměnných. Dokazování správnosti programů. Negativní informace, pravidlo "Negace jako neúspech", nemonotónní odvozování.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KTI (26.05.2008)

Naučit teorii a techniky používané v logickém programování

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (07.06.2019)

Na ústní zkoušce s přípravou prokázat znalost přednesených témat.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (23.10.2012)

Krzysztof R. Apt: From Logic Programming to Prolog, Prentice Hall International Series in Computer Science, 1996, ISBN-13: 978-0132303682

Krzysztof R. Apt , Roland Bol: Logic Programming and Negation: A survey. Journal of Logic Programming, 1994, vol. 19, pp. 9-71

John W. Lloyd. Foundations of Logic Programming (2nd edition). Springer-Verlag 1987

Sylabus -
Poslední úprava: T_KTI (14.05.2015)

Vztah SLD rezoluce k čistému Prologu. Domény, konečné domény.

Zastavování výpočtů, stupňová zobrazení, omezené dotazy.

Occur-check, mody, lineární termy.

Částečná korektnost, podmíněné dotazy a programy, před- a po-podmínky.

Negativní informace. Nemonotonní odvozování, hypotéza uzavřeného světa, odvozovací pravidlo "Negace jako neúspěch". Charakterisace konečného neúspěchu.

Zúplnění logického programu. Přechod od logického programu P s negací k jeho zúplnění, programy IF(P), IFF(P) a zúplnění. Korektnost pravidla negace definované neúspěchem. Úplnost pravidla negace definované neúspěchem.

Argumentace.