Logické programování 1 - NAIL076
Anglický název: Logic Programming 1
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Petr Gregor, Ph.D.
RNDr. Jan Hric
Třída: Informatika Mgr. - Teoretická informatika
Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování, Teoretická informatika
Je korekvizitou pro: NAIL077
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (12.05.2004)
Hornova logika, logické programy, procedurální interpretace logických programů, Prolog a jeho řídící struktury, semantika programů, ukončení práce programu, test konfliktu proměnných.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KTI (26.05.2008)

Naučit teorii a techniky používané v logickém programování

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (07.06.2019)

Na ústní zkoušce s přípravou prokázat znalost přednesených témat.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (23.10.2012)

Krzysztof R. Apt: From Logic Programming to Prolog, Prentice Hall International Series in Computer Science, 1996, ISBN-13: 978-0132303682

Krzysztof R. Apt , Roland Bol: Logic Programming and Negation: A survey. Journal of Logic Programming, 1994, vol. 19, pp. 9-71

John W. Lloyd. Foundations of Logic Programming (2nd edition). Springer-Verlag 1987

Sylabus -
Poslední úprava: T_KTI (14.05.2015)

Úvod. Hornova logika jako fragment predikátové logiky I. řádu, syntaktický popis Hornových klausulí a logických programů.

Substituce a unifikace. Unifikační substituce a unifikační algoritmus. Idempotentní a relevantní substituce.

Výpočetní proces, SLD-resoluce. Resoluční krok, SLD-derivace a jejich vlastnosti, lemma o variantách. Resoluční zamítnutí, SLD-stromy.

Úplnost SLD-resoluce. Substituční lemma, množina úspěchů logického programu, její vztah k nejmenšímu Herbrandovu modelu. Věta o úplnosti SLD-resoluce.

Odpovědní substituce. Korektní odpovědní substituce, silná úplnost SLD-resoluce, charakterisace množiny úspěchů logického programu.

Sémantika logických programů. Korektnost SLD-resoluce, Herbrandovy modely logických programů, operátor bezprostředního důsledku, operátory a pevné body. Nejmenší Herbrandův model a jeho charakterizace.