Teorie množin - NAIL063
Anglický název: Set Theory
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://kam.mff.cuni.cz/~kyncl/temno/
Garant: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D.
doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Neslučitelnost : NLTM030, NMIN160
Záměnnost : NMIN160
Je korekvizitou pro: NAIL124
Je neslučitelnost pro: NLTM030, NAIL003
Je záměnnost pro: NAIL003
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_I (05.06.2003)
Seznámení se základními pojmy teorie množin v rozsahu nezbytném k porozumění dalším matematickým přednáškám.
Cíl předmětu
Poslední úprava: T_KTI (26.05.2008)

Naučit základy teorie množin

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (29.04.2020)

Ústní zkouška. Zkouška se může konat i distanční formou, v závislosti na vývoji aktuální situace.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D. (02.03.2017)
  • B. Balcar, P. Štěpánek, Teorie množin, Academia, Praha 1986
  • K. Kunen, Set Theory, North Holland 1980
  • B. Balcar, P. Štěpánek, Teorie množin, skriptum MFF UK, Praha 1974, 1980
  • Paul R. Halmos: Naive Set Theory, Springer 1998/Martino Fine Books 2011 (reprint, orig. ed. 1960)
  • Karel Hrbacek, Thomas Jech: Introduction to Set Theory, 3.ed., Marcel Dekker, 1999
  • Raymond M. Smullyan: Set Theory and the Continuum Problem, Dover Books on Mathematics, 2010

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (29.04.2020)

Pro českou paralelku bude zkouška ústní na základě přednesené látky. Zkouška se může konat i distanční formou, v závislosti na vývoji aktuální situace.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (13.02.2020)

1. Historické pozadí vzniku teorie množin, zdůvodnění její axiomatické výstavby. Axiomy teorie množin.

2. Základní operace: Inkluze, sjednocení, průnik, diference, dvojice, kartézský součin, relace, funkce.

3. Uspořádání, dobré uspořádání, ordinální čísla, přirozená čísla, základy ordinální aritmetiky.

4. Spočetné a nespočetné množiny, kardinální čísla, Cantor-Bernsteinova věta, kardinální aritmetika.

5. Třídy a relace, princip transfinitní indukce a rekurze.

6. Axiom výběru a jeho ekvivalenty.

7. Základy nekonečné kombinatoriky: Königovo lemma, Princip kompaktnosti, Ramseyova věta.

V roce 2019/2020 je k předmětu nepovinné cvičení (Cvičení z teorie množin - NAIL124).