PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Logický seminář I - NAIL056
Anglický název: Seminar on Logic I
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://calendar.math.cas.cz/logic-seminar?date_filter[value][year]=0
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.
Neil Thapen
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc. (13.02.2007)
Pracovni seminar o matematicke logice. Vhodny pro doktorandy a badatele.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (28.10.2019)

Alespoň jedna přednáška za semestr.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KA (24.05.2008)

V semináři studujeme různé partie matematické logiky s ohledem na zájmy účastníků seminéře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK