PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Předpovědní a pozorovací metody - NAFY108
Anglický název: Prognostic and observation methods
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (10.06.2021)
Předmět je určený zejména pro zájemce o téma meteorologie a výzkumu atmosféry, kteří neplánují další studium souvisejícího magisterského programu (pro ten je doporučen speciální blok vybraných povinně volitelných předmětů). Posluchači se seznámí s principy pozorovacích metod používaných v meteorologii včetně možností využití metod dálkového průzkumu země a dále s metodami analýzy polí meteorologických veličin a s pomůckami pro popis vertikální struktury atmosféry.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (10.06.2021)

Vyžaduje se aktivní účast na cvičení (účast alespoň 75 %) a ověření získaných znalostí formou závěrečného testu - ústní formou.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (10.06.2021)

Základy přístrojové a měřící techniky a pozorovacích metod. Metody předpovědí počasí a základy numerických předpovědních metod. Základní principy analýzy polí meteorologických prvků, atmosférických front a speciálních povětrnostních charakteristik. Práce s aerologickými diagramy a s vertikálními řezy atmosféry. Využití družicových a radarových dat pro účely nowcastingu a předpovědi počasí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK