PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Zpracování a vizualizace dat v meteorologii II - NAFY082
Anglický název: Data processing and visualization in meteorology II
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Michal Belda, Ph.D.
Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: G_F (02.06.2009)
Seminář je určen zejména pro posluchače studijních plánů Užitá meteorologie studijního oboru Aplikovaná fyzika. Cílem semináře je seznámit studenty s praktickými postupy zpracování a vizualizace meteorologických dat a využití geografických informačních systémů v meteorologii a klimatologii. První část semináře je věnována především představení programových nástrojů a systémového prostředí, druhá část je věnována zejména praktické aplikaci získaných znalostí.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michal Žák, Ph.D. (09.10.2017)

Vypracování závěrečné práce podle specifikace vyučujících. Povaha kontroly studia předmětu neumožňuje opakování získání zápočtu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMOP (18.05.2011)

Zpracování meteorologických a klimatologických dat, praktické ukázky, samostatná práce studentů na zadaných úkolech. Možné problémy při zpracování dat. Pro zpracování dat budou používány nástroje, se kterými byli studenti seznámeni v první části semináře.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: T_KMOP (18.05.2011)

Předpoklad: vědomosti získané v předmětu Seminář zpracování a vizualizace dat v meteorologii I.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK