PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální pohled na proudění kapalin a plynů - NAFY081
Anglický název: Physical view of liquid and gass flows
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: G_F (02.06.2009)
Přednáška a cvičení jsou určeny zejména pro posluchače studijních plánů Užitá meteorologie, Fyzika materiálů a Fyzika pro biomedicínu studijního oboru Aplikovaná fyzika. Cílem přednášky je seznámit studenty se zákonitostmi proudění ideálních a reálných tekutin, a to z fyzikálního pohledu, bez rozsáhlejšího použití matematického aparátu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Brechler, CSc. (11.10.2017)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: T_KMOP (18.05.2011)

Basic theory of the fluid flow, non-viscous and viscous fluids, turbulence, principles of the superfluid helium flow.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK