PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fotovoltaika - NAFY078
Anglický název: Photovoltaics
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (11.05.2018)
Tato přednáška přináší ucelený pohled na fotovoltaiku, což je jedno z nejaktuálnějších odvětví alternativních zdrojů energie. V přednášce jsou zahrnuty hlavní aspekty fotovoltaiky - od charakteru slunečního záření, přes základy polovodičové fyziky (procesy generace a rekombinace nosičů náboje, fotovoltaický jev), až po materiály a konstrukce fotovoltaických článků, včetně jejich parametů a účinnost.
Podmínky zakončení předmětu - český znakový jazyk
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. (14.06.2019)

Zkouška je ústní.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (11.05.2018)

1. P. Würfer, Physics of Solar Cells, WILEY-VCH Verlag , Weinheim 2005.

2. K. Mertens, Photovoltaics - Fundamentals, Technology and Practice, John Wiley & Sons Ltd, Chichester 2014.

3. M. A. Green, Third Generation Photovoltaics, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 2006

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. (14.06.2019)

Požadavky odpovídají sylabu předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (11.05.2018)

1. Sluneční záření (charakter, vlastnosti, difúzní a přímé záření)

2. Základy polovodičkové fyziky (procesy generace a rekombinace nosičů náboje, doba života nerovnovážných nosičů, pohyb volných nosičů, fotovoltaický jev)

3. Struktura a princip činnosti solárních článků

4. Technologie solárních článků a jejich efektivita

5. Solární elektrárny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK