PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Předpovědní a pozorovací metody - NAFY049
Anglický název: Prognostic and observation methods
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (24.01.2018)
Předmět je určen pro posluchače studijních plánů Užitá meteorologie studijního oboru Aplikovaná fyzika. Posluchači se seznámí s principy pozorovacích metod používaných v meteorologii včetně možností využití metod dálkového průzkumu země a dále s metodami analýzy polí meteorologických veličin a s pomůckami pro popis vertikální struktury atmosféry.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michal Žák, Ph.D. (09.10.2017)

Vyžaduje se aktivní účast na cvičení (účast alespoň 75 %) a ověření získaných znalostí formou závěrečného testu - ústní formou.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMOP (18.05.2011)

Základy přístrojové a měřící techniky a pozorovacích metod. Metody předpovědí počasí a základy numerických předpovědních metod. Základní principy analýzy polí meteorologických prvků, atmosférických front a speciálních povětrnostních charakteristik. Práce s aerologickými diagramy a s vertikálními řezy atmosféry. Využití družicových a radarových dat pro účely nowcastingu a předpovědi počasí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK