PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy aplikované fyziky atmosféry - NAFY048
Anglický název: Bases of applied physics of atmosphere
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
Mgr. Peter Huszár, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (24.01.2018)
Přednáška je určena zejména pro posluchače studijních plánů Užitá meteorologie studijního oboru Aplikovaná fyzika. Konkrétní témata: Rozptyl a absorpce elektromagnetických a akustických vln v atmosféře, optické a akustické jevy v souvislosti se zvrstvením vzduchu, vodními kapičkami, ledovými a obecně aerosolovými částicemi. Základní děje oblačné fyziky, kondenzace vodní páry, koalescence kapek, podmínky mrznutí vody v atmosféře, vývoj srážek, mikrostruktura a makrostruktura vrstevnatých a konvekčních oblaků. Základní děje atmosférické elektřiny, blesky.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. (09.10.2017)

Ůstní zkouška s obsahem vymezeným sylabem. Možno po dohodě individuálně upravit s přihlédnutím aktuálnímu studijnímu plánu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMOP (10.05.2011)

Atmosférická optika:

Odraz a lom světelných paprsků v atmosféře, astronomická refrakce, snížení a zvýšení horizontu, svrchní a spodní zrcadlení, zelený záblesk, soumrakové jevy.

Rozptyl elektromagnetických vln v atmosféře.

Duhy, korona, glórie, halové jevy, meteorologická dohlednost.

Atmosférická akustika:

Zvukové vlny a jejich šíření v atmosféře, anomální slyšitelnost, akustické stíny, rázové vlny.

Fyzika oblaků a srážek:

Kondenzace vodní páry, koalescence kapek, mrznutí oblačných kapiček, kondenzační a ledová jádra. Teorie vzniku srážek. Mikrostruktura a makrostruktura vrstevnatých a konvekčních oblaků.

Atmosférická elektřina:

Ionizace a elektrická vodivost vzduchu, elektrický potenciál v atmosféře, oblačná elektřina, bouřková elektřina, bodové výboje, blesky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK