PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Analýza a interpretace meteorologických dat - NAFY046
Anglický název: Meteorological data analysis and interpretation
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (18.05.2011)
Obsah cvičení umožní posluchačům osvojit si základní dovednosti v analýze meteorologických dat a prostředcích jejich interpretace používaných v meteorologických službách.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michal Žák, Ph.D. (14.02.2019)

Klasifikovaný zápočet je získán za účast (alespoň 60 %). Vzhledem k podmínce účasti se zápočet opakovat nedá.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Michal Žák, Ph.D. (01.09.2011)

Daley R.: Atmospheric data analysis. Cambridge University Press, 1993

Kalnay E.: Atmospheric modeling, data assimilation and predictability. Cambridge University Press, 2002

Lorenc A.: Analysis methods for numerical weather prediction. Quart. J. Roy. Meteor. Soc. 112, 1177-1194, 1988

Sancier, W.: Principles of Meteorological Analysis, Univ. Press, Chicago, 1955

Wickham, P.G.: The Practice of Weather forecasting, London 1970

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Michal Žák, Ph.D. (14.02.2019)

Hodnocena je znalost schopnosti analýzy povětrnostní mapy při finální prezentaci na jedné ze závěrečných hodin.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Michal Žák, Ph.D. (14.02.2019)

Seminář bude zaměřen na základní principy analýzy polí meteorologických prvků, problematiku analýzy atmosférických front a dalších strukturních zvláštností atmosféry na základě moderních koncepčních modelů. Posluchači se seznámí s prací s aerologickými diagramy, vertikálními řezy atmosféry a s využitím družicových dat v různých oblastech meteorologie a klimatologie. Pozornost bude věnována i otázce různých datových zdrojů a kontroly kvality dat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK