PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná klimatologie - NAFY045
Anglický název: Applied climatology
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (24.01.2018)
Předmět je určen zejména pro posluchače studijních plánů Užitá meteorologie studijního programu Aplikovaná fyzika. V rámci předmětu budou studenti seznámeni se základy všeobecné klimatologie, regionální klimatologie, zpracováním klimatologických dat, s vývojem klimatu v minulosti, způsoby tvorby scénářů změny klimatu a vybranými aplikacemi klimatologie v příbuzných oborech.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. (10.10.2017)

Předmět je zakončen ústní zkouškou, požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu, jsou v rozsahu odpřednášené látky.

Literatura -
Poslední úprava: T_KMOP (18.05.2011)

Hartmann, D.: Global physical climatology. ACADEMIC PRESS, San Diego, USA, 1994.

Ruddiman, W.F., 2008: Earth’s Climate - Past and Future. 388 s., ISBN: 9780716784906.

Atlas podnebí Česka, 2007, 256 stran. ISBN 978-80-244-1626-7

Meteorologický slovník (1993): kolektiv autorů: Meteorologický slovník výkladový a terminologický. MŽP, Praha, 594 s.

Aktuální publikace na dané téma dle doporučení vyučující.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMOP (18.05.2011)

Klima, klimatický systém a zpětné vazby. Pozorovaný stav atmosféry, oceánu, kryosféry, zemského povrchu. Radiační a tepelná bilance. Hydrologický cyklus a vodní bilance. Všeobecná cirkulace atmosféry a oceánu. Vnitřní variabilita klimatu, ENSO, NAO, QBO. Tropické cyklony, místní cirkulační systémy. Denní a roční chody klimatických prvků.

Klasifikace klimatu, charakteristiky základních klimatických zón a typů. Klimatografie České republiky.

Problematika kvality a homogenity klimatologických dat. Základy technické klimatologie a bioklimatologie. Aplikace družicových pozorování v klimatologii. Aktuální problémy klimatologie. Extrémní jevy. Klima města.

Změny klimatu v minulosti Země, příčiny klimatických změn.

Globální a regionální klimatické modely. Scénáře změny klimatu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK