Aplikovaná fyzika mezní vrstvy - NAFY044
Anglický název: Applied physics of boundary layer
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (18.05.2011)
Fyzikální procesy probíhající ve spodní vrstvě atmosféry ovlivněné fyzikálními vlastnostmi zemského povrchu. Atmosférická turbulence a její vliv na fyzikální procesy. Vertikální teplotní stabilita atmosféry. Vliv orografie. Antropogenní a biogenní zdroje znečištění ovzduší, transport znečišťujících příměsí v závislosti na meteorologických podmínkách, depozice, základní chemické transformace, přehled modelů znečištění ovzduší, jejich vlastnosti. Interpretace výsledků modelů znečištění.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Brechler, CSc. (11.10.2017)

Ústní zkouška s obsahem dle sylabu předmětu. Zápočet za aktivní účast na cvičení.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: T_KMOP (18.05.2011)

Laminar and turbulent flow, dynamic similarity criteria, diffusion process, constant flux layer and velocity profiles, Ekman (spiral) layer, vertical energy transport, vertical transport of heat, moisture and air-pollution, kinetic energy budget, air-pollution, air-pollution sources, transport and diffusion, dispersion models, deposition, chemical reactions, primary and secondary pollution, photochemical pollution, interpretation of the results of the air-pollution models.