PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základy aplikované meteorologie - NAFY043
Anglický název: Basic course in applied meteorology
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.
Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (24.01.2018)
Předmět je určen pro posluchače studijních plánů Užitá meteorologie studijního oboru Aplikovaná fyzika. Posluchači se seznámí se základními principy proudění tekutin, stavby atmosféry, termodynamických procesů v atmosféře probíhajících a atmosférických pohybů, dále s vzduchovými hmotami a jejich vlastnostmi, atmosférickými frontami a strukturou tlakových útvarů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (15.10.2017)

Udělení zápočtu za účast na cvičeních (alespoň 80 %), z povahy získání nelze opakovat. Je podmínkou konání zkoušky, která je ústní.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (15.10.2017)

Zkouška: znalosti podle sylabu předmětu v rozsahu přednášené látky a vybraných částí doporučené literatury

Forma zkoušky: ústní.

Podmínky udělení zápočtu: aktivní účast studenta na přednáškách a cvičeních.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFES (29.04.2016)

Složení a stavba atmosféry Země, denní a roční chody meteorologických prvků, kritéria stability vzduchových hmot, aplikace v termodynamických diagramech. Vzduchové hmoty. Atmosférické fronty, tlakové útvary, jejich stavba a vývoj z hlediska metod diagnózy a prognózy počasí. Základní zákonitosti pohybu dokonalých i reálných tekutin. Základní termodynamické zákonitosti v meteorologii, hydrostatická rovnováha a aproximace zemské atmosféry, tepelná výměna v systému Země - atmosféra, souřadné systémy a popis pohybu v atmosféře. Časové změny v atmosféře, energetika atmosféry.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK