PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyzikální metody a technika v biomedicíně II - NAFY035
Anglický název: Physical methods and techniques in biomedicine II
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: letní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KFES (23.04.2009)
Předmět seznámí posluchače s fyzikálními principy spektroskopických a zobrazovacích metod, diagnostických a léčebných přístrojů a zařízení. Spektroskopie a zobrazovací techniky využívající elmag. záření (gamma, rtg, optické, mikrovlnné, radiofrekvenční). Akustické přístroje. Lasery a jejich využití. Základy kryotechniky, kryosondy. hypertermie aj.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (14.06.2019)

K zápočtu je nutná účast na praktické části výuky a vypracování požadovaných referátů ze zadaných úloh. Referát se odevzdává jeden za skupinu (ve skupině 1-3 studenti).

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (14.06.2019)

Prosser V. a kol., Experimentální metody biofyziky, Academia Praha 1989

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (14.06.2019)

Zkouška je ústní, otázky se zadávají v rozsahu probírané látky, je možná krátká příprava odpovědí na místě. Studentovi mohou být mimo to položeny doplňující otázky. Ke zkoušce je požadován zápočet.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK