PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základy optické spektroskopie - NAFY030
Anglický název: Fundamentals of Optical Spectroscopy
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Pavel Hlídek, CSc.
prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.
RNDr. Milan Orlita, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: T_KFES (23.04.2009)
Disperzní optická spektroskopie, interferometry ve spektroskopii, Fourierovská spektroskopie, vlastnosti detektorů záření, základní metody měření optických vlastností látek.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Roman Antoš, Ph.D. (11.06.2019)

Seznámení s metodami optické spektroskopie.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Roman Antoš, Ph.D. (11.06.2019)

ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Roman Antoš, Ph.D. (11.06.2019)

A.N. Zajdel, G.V. Ostrovskaja, J.I. Ostrovskij, Technika i praktika spektroskopii, Nauka, Moskva 1972.

V.I. Malyšev, Vvedenije v experimentalnuju spektroskopiju, Nauka. Moskva 1979.

J.E. Stewart, Infrared Spectroscopy, Marcel Dekker - New York 1970

W. Demtroder, Laser Spectroscopy - Basic concepts and Instrumentation, Springer Verlag 1981.

R.J. Bell, Introductory Fourier Transform Spectroscopy, Academic Press 1972.

K.I. Tarasov, Svetosilnyje spektralnyje pribory, Nauka, Moskva 1988.

J. Chamberlain, The principles of interferometric spectroscopy, John Wiley 1979.

P.R. Griffiths, J.A. de Haseth, Fourier Transform Infrared Spectrometry, John Wiley 1986.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Roman Antoš, Ph.D. (11.06.2019)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Roman Antoš, Ph.D. (11.06.2019)

znalost probírané látky na přednáškách

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Roman Antoš, Ph.D. (11.06.2019)

1. Disperzní spektrometry. Hranolové a mřížkové přístroje, základní parametry, přístrojová funkce spektrometru. Typy a vlastnosti mřížek, metody výroby, způsoby montáže. Světelnost spektrometru.

2. Interferometrické systémy. Základní vlastnosti Fabry - Perotova interferometru.

3. Laserová spektroskopie. Principy a realizace laditelných laserů.

4. Fourierovská spektroskopie. Způsoby realizace, výhody, zpracování interferogramu (vzorkování, apodizace, fázová korekce), zorné pole a světelnost.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK