PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Experimentální metody pro optoelektroniku - NAFY029
Anglický název: Experimental Methods for Optoelectronics
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KFES (23.04.2009)
Základní charakterizační metody používané v optice a optoelektronice. Na předmětu se podílí několik vyučujících. Praktické části bezprostředně navazují na jednotlivé přednášky a mají spíše demonstrační charakter.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Eduard Belas, CSc. (10.06.2019)

Ústní zkouška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Eduard Belas, CSc. (10.06.2019)

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFES (29.04.2016)

Soubor přednášek, praktických cvičení a exkurzí zahrnujících tyto oblasti: Metody přípravy polovodičových materiálů. Elektrické a optické metody charakterizace pevnych látek, s důrazem na polovodiče. Některá praktická cvičení jsou organizována formou exkurze na různá mimofakultní výzkumná pracoviště v Praze.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK