PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do technologie materiálů - NAFY023
Anglický název: Introduction to Technology of Materials
Zajišťuje: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Anotace -
Klasická i moderní technologie materiálů pro konstrukční a funkční aplikace. Příprava a zpracování kovových materiálů. Monokrystaly kovů. Metody rafinace kovů. Kovové materiály s jemnozrnnou mikrostrukturou. Úpravy povrchů. Keramické materiály, polymery, kompozity. Technologie polovodičů. Technologie speciálních materiálů (kapalné krystaly, kvazikrystaly, kovová skla, fullereny, uhlíkové nanotrubičky a uhlíkové cibule, whiskery, buněčné materiály). Tenké vrstvy - metody přípravy a aplikace.
Poslední úprava: T_KFES (15.05.2014)
Podmínky zakončení předmětu -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Chmelík František, doc. RNDr., CSc. (10.06.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Při zkoušce budou položeny otázky pokrývající sylabus předmětu

Poslední úprava: Chmelík František, doc. RNDr., CSc. (10.06.2019)
Sylabus -

1. Historické poznámky, technologie materiálů ve starověku a středověku.

2. Technologie materiálů jako důležitá součást fyziky materiálů.

3. Přehled materiálů pro strukturní a funkční aplikace.

4. Termomechanické zpracování důležitých strukturních materiálů (oceli a lehké konstrukční slitiny). Druhy teplotního zpracování (žíhání, kalení atd.), druhy mechanického zpracování (odlévání, válcování, extruze atd.), zjemnění mikrostruktury (metoda equal-channel-angular-extrusion, torzní deformace pod tlakem a další metody).

5. Povrchové inženýrství, úpravy povrchů.

6. Technologie a základní vlastnosti keramických materiálů, vysokoteplotní supravodiče.

7. Technologie polymerů. Poznámky k vodivým polymerům.

8. Technologie polovodičů

9. Technologie a základní vlastnosti některých speciálních materiálů. Kapalné krystaly, kvazikrystaly, kovová skla, fullereny, uhlíkové nanotrubičky a uhlíkové cibule, whiskery, celulární materiály.

10. Technologie kompozitních materiálů.

11. Úvod do technologie tenkých vrstev, metody přípravy a aplikace.

Poslední úprava: T_KFES (15.05.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK