PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktická fyzika III - optika - NAFY012
Anglický název: Practical physics III - optics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Hana Kudrnová
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (29.05.2013)
Praktické úlohy k přednášce Optika.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (04.10.2017)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů.

Termíny měření a odevzdání jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro zimní semestr.

Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (29.05.2013)

Odraz a lom světla, disperze (měření indexu lomu skel a kapalin, refraktometry)

Geometrická optika, optické zobrazení (měření parametrů zobrazovacích soustav, vady zobrazení)

Interference a difrakce (Michelsonův, Fabry-Perotův a Jaminův interferometr, aplikace interferenčních jevů, měření poloměrů křivosti čoček, měření vlnových délek, měření indexu lomu, ohybové jevy v laserovém svazku, mřížkový spektrometr, laserová dopplerovská anemometrie)

Polarizace světla (ověření Malusova zákona, stáčení polarizační roviny, dvojlom, interference polarizovaného světla, rotační disperze křemene, polarizační mikroskop)

Optická spektroskopie (vlastnosti rentgenového záření, absorpce světla)

Kvantová optika a optoelektronika (optoelektronické zdroje světla a detektory záření, polovodičový laser, He-Ne laser)

Vláknová optika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK