PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Práce s počítačem a programování - NAFY008
Anglický název: Work with PC and introduction to programming
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.xray.cz/AF_PC
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
Ing. Karel Bernášek, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: NMUE022
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KFES (14.05.2014)
Textové procesory - LaTeX, Word apod. - efektivní práce s textovými procesory. Tvorba typického vědeckého miničlánku či zprávy - zásady a techniky psaní - hlavičky, abstrakty, členění, formátování. Matematické výrazy, obrázky, tabulky a jejich číslování. Odkazy na literaturu. Práce s bibliografickými databázemi. Tabulkové výpočty - efektivní práce s tabulkovým procesorem. Řešení matematických problémů Speciální programy pro vědecké výpočty a grafy. Práce s obrázky a fotografiemi . Základní algoritmy programování. Tvorba www.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (06.10.2017)

Vypracování zadaných úloh v počítačové laboratoři v čase cca 4 vyučovací hodiny - krátký program, zpracování dat a vykreslení do grafu, formátování zadaného textu krátkého článku v systému LaTeX resp. Word apod., dle zadání.

Lze opakovat.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (13.05.2020)

Tabulkové procesory (Excel, pokročilejší příklady, kreslení kvalitnějších grafů, numerické metody, alternativní programy)

Práce s obrázky a fotografiemi, prezentační programy.

Psaní odborných textů, vědeckých článků - jak a v čem (Latex, Word a alternativy, práce s referencemi, tvorba jednoduchých www stránek)

Kreslení grafů - komerční programy (Origin), Gnuplot

Linux

Krátký úvod do programování (Python, Matlab, makra v Excelu)

Speciální matematické programy - přehled (Matlab, Mathematica, Maple, Mathcad)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK