PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Praktická fyzika I - mechanika a kontinuum - NAFY004
Anglický název: Practical physics I - mechanics and continuum
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
RNDr. Jaroslava Piešová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (22.05.2013)
Praktické úlohy k přednášce Mechanika a kontinuum.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jaroslava Piešová, Ph.D. (04.10.2017)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů. Termíny měření a odevzdání jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro zimní semestr. Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (22.05.2013)

Základní měření - měření prostoru, měření času, vážení na analytických vahách, měření hustoty látek, měření tíhového zrychlení.

Studium otáčení tuhého tělesa, měření momentu setrvačnosti kola.

Mechanické vlastnosti pevných látek - měření modulu pružnosti v tahu, dynamická zkouška deformace látek v tlaku.

Mechanika kapalin a plynů - studium proudění tekutin, volný pád koule ve viskosní kapalině, měření viskozity, měření povrchového napětí, studium reologického chování látek.

Kmity a vlnění - kmity harmonického oscilátoru, vázané kmity, tlumené a nucené kmity, studium mechanické rezonance.

Akustika - rychlost šíření zvuku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK