Contemporary Issues in Game Studies - NAFF004
Anglický název: Contemporary Issues in Game Studies
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Garant: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Mgr. Lukáš Kolek, Ph.D.
Záměnnost : AISE00032
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (07.05.2019)
Předmět poskytuje studentům hlubší vhled do problematiky herních studií a seznamuje je s aktuálními tématy oboru. Mezi probíraná témata patří design a vývoj počítačových her, persvazivní a vážné počítačové hry, herní průmysl v 21. století a vztah mezi počítačovými hrami, politikou, historií a náboženstvím. Cílem předmětu je rozvinout hlubší porozumění média počítačových her a schopnost designu a vývoje vážných her. Předmět je vyučován v anglickém jazyce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (16.07.2020)

Seznámit studenty s aktuálními tématy vědeckého oboru herních studií.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (16.07.2020)

Metody hodnocení:

10 % Tvorba týmu, odevzdání herního konceptu

10 % Midterm prezentace her

40 % Závěrečná prezentace her

40 % Odevzdání finální verze vytvořené hry

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (16.07.2020)

AARSETH, Espen J. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1997. 203 s. ISBN 0-8018-5579-9.

BOGOST, Ian. Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames. Cambridge: The MIT Press, 2007. 464 s. ISBN 978-0-262-02614-7.

JAHN-SUDMANN, Andreas; STOCKMANN, Ralf (ed.). Computer Games as a Sociocultural Phenomenon. New York: Palgrave Macmillan, 2008. 256 s.

JUUL, Jesper. A casual revolution: reinventing video games and their players. Cambridge: MIT Press, 2010. 252 s. ISBN 978-0-262-01337-6.

THOMPSON, Jason C.; Marc A. OUELLETTE. The Game Culture Reader. CSP, 2013. ISBN 1-443-84094-7.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Vít Šisler, Ph.D. (22.02.2022)

The course will be taught every two weeks on Wednesdays 10:50 - 12:20 AM, in the room no. 429 at nám. J. Palacha 2, Old Town. We start on February 23, 2022. If you want to be enrolled to the course you have to attend the first lecture.

Introduction

Video Games and Globalization

Serious Video Game Development

Video Games and History

Video Games and Religion

Video Games and Politics

Project Presentation