PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Akademické psaní - NABC003
Anglický název: Academic writing
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nabc003
Garant: prof. Ing. Petr Kroha, Dr., CSc.
Třída: DS, teoretická informatika
DS, softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (01.04.2010)
Cílem semináře je připravit studenty (zejména doktorandy) na psaní odborných článků. Publikování je důležitou a vyžadovanou součástí výzkumné činnosti. Nejde jen o to, výzkumné výsledky získat, ale také o to, uplatnit je formou publikace. Pro doktorandy to může být součást rozhodující a může mít i značný existenční dopad, tj. může významně ovlivnit, zda obhájí své dizertační práce a zda zůstanou na výzkumném pracovišti.
Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (01.04.2010)

Publikování je důležitou a vyžadovanou součástí výzkumné činnosti. Nejde jen o to, výzkumné výsledky získat, ale také o to, uplatnit je formou publikace. Pro doktorandy to může být součást rozhodující a může mít i značný existenční dopad, tj. může významně ovlivnit, zda obhájí své dizertační práce a zda zůstanou na výzkumném pracovišti.

Cílem semináře je Připravit studenty na psaní odborných článků.

Obsah semináře:
1. Struktura referátu na konferenci

2. Používání systému LaTeX

3. Používání angličtiny

4. Recenze (Review)

Průběh semináře:
1. Úvodní přednáška - instruktáž

2. Student napíše článek (anglicky)

3. Student přečte dva články svých kolegů a napíše recenzi

4. Student opraví svůj článek

5. Závěrečná prezentace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK