PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktika z DPZ - MZ370P57
Anglický název: Practical Course in Remote Sensing
Český název: Praktika z DPZ
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lucie Červená, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lucie Červená, Ph.D.
doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
Třída: Ruční spektroradiometr
Laboratorní spektroradiometr
Učebna UAV technologií
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lucie Červená, Ph.D. (02.08.2023)
Předmět navazuje na základní kurz Dálkový průzkum Země a rozšiřuje znalosti zejména o praktická/aplikovaná témata DPZ a terénní metody sběru dat. Nutné je mít absolvovaný předmět Dálkový průzkum Země nebo mít znalosti a dovednosti jemu odpovídající.

Součástí výuky jsou 2-3 dny v terénu v říjnu. Podrobný harmonogram se probere na prvním cvičení dle rozvrhu.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Miroslav Čábelka (19.12.2019)
  • Albrechtová, J., Kupková, L., Campbell, K. E. P., eds.: Metody hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů: případové studie sledování vývoje v Krušných horách v letech 1998-2013. Edice Geographica, svazek 10. Česká geografická společnost, Praha. 68-74. ISBN 978-80-905642-9-9.
  • Thomas M. Lillesand, Ralph W. Kiefer, Remote Sensing and Image Interpretation, 4th Edition, Wiley, New York 1999, 736 str.
  • Zemek, F. a kol. (2014): Letecký dálkový průzkum Země. Teorie a příklady hodnocení terestrických ekosystémů. Centrum výzkumu globbální změny AVČR, v.v.i.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lucie Červená, Ph.D. (10.03.2023)

Odevzdání vypracovaných úloh v požadované kvalitě.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lucie Červená, Ph.D. (02.08.2023)

Na začátku semestru proběhne práce v terénu (terénní měření jako podklad pro zpracování leteckých dat, pořízení UAV multispektrálních dat), poté bude pokračovat semestr zpracováním pořízených dat.

- Snímání dat s pomocí UAV a jejich zpracování
- Signalizace a zaměření vlícovacích bodů pro UAV měření
- Měření se spektroradiometrem, chlorofylmetrem, případně dalšími přístroji
- Úvod do kvantitativního DPZ

Druhá část praktik je pak zaměřena na klasifikace a jejich interpretace:

- Problematika legendy - popis kategorií v terénu vs. spektrální kategorie
- Seznámení se s různými typy dat DPZ (LANDSAT, Sentinel, Planet…)
- Porovnání různých klasifikačních přístupů
- Podrobné hodnocení přesnosti klasifikace
- Zahrnuje terénní průzkum ve studenty vybrané lokalitě

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK