PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geoinformační technologie ve výuce - MZ370P52
Anglický název: Geoinformatic technologies in learning
Český název: Geoinformační technologie ve výuce
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (22.03.2019)
Výuka je zaměřena na praktické dovednosti volně stažitelných technologií GIS a DPZ a jejich užití ve výuce na ZŠ a SŠ.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (13.06.2019)

Zápočet:

účast na výuce

Zkouška:

- řádně vypracovaný výukový materiál využívající vybranou technologii GIS či DPZ, nutno odevzdat do 31/8/2019

- výukový materiál bude obsahovat: 

Příručka pro lektory/metodický postup výuky
Prezentace či názorný popis užité technologie
Pracovní list: zadání i řešení
Zpětná vazba

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK