PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Návrh a řízení databáze - MZ370P48
Anglický název: Database Design and Management
Český název: Návrh a řízení databáze
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Ing. Lukáš Brodský, Ph.D.
Vyučující: Ing. Lukáš Brodský, Ph.D.
Prerekvizity : MZ370P02
Literatura
Poslední úprava: Ing. Lukáš Brodský, Ph.D. (17.05.2019)

Bíla,J. a kol.(1999): Databázové a znalostní systémy, ČVUT, ISBN: 80-01-01925.

Corti, P., Kraft, T., J.,Mather, S.,V., Park, B. (2018): PostGIS Cookbook, Packet publishing, ISBN 13 9781788299329.

Herring et al. (2011): OpenGIS Implementation Specification for Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture, OGC Dokument: 06-103r4. On-line: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=25355

Herring et al. (2010): OpenGIS Implementation Specification for Geographic information - Simple feature access - Part 2: SQL option, OGC Dokument: 06-104r4. On-line: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=25354

Obe, R. O., Hsu, L. S. (2015): PostGIS in Action, Manning Publishing, ISBN: 1935182269.

Pokorný, J. (2013): Databázové systémy. ČVUT Praha, ISBN: 978-80-0105-212-9.

PostGIS team (2019): PostGIS 2.0 Manual, postgis.net/stuff/postgis-2.0.pdf

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Iveta Šuráňová (05.11.2013)

Podmínky pro získání zápočtu:

  • průběžný test během semestru
  • samostatná zápočtová práce

Podmínky pro zkoušku:

  • vykonání písemné části zkoušky
  • vykonání ústní části zkoušky

Studenti jsou na začátku semestru seznámeni s potřebným množstvím bodů, které je nutné získat pro úspěšné absolvování jednotlivých částí zápočtu a posléze zkoušky.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lukáš Brodský, Ph.D. (17.05.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy geo-databázových systémů a prakticky se naučit zvládnout základní techniky práce s geografickými daty: manipulaci a analýzu geodat v prostředí relačně-objektového databázového systému PostgreSQL pomocí jazyka SQL. PostGIS je plnohodnotná Open Source alternativa k proprietárním geodatabázím typu Oracle Spatial.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK