PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geoinformační systémy - MZ370P43Z
Anglický název: Geoinformation systems
Český název: Geoinformační systémy
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D.
Mgr. Marián Jančovič
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MZ370P43U
Literatura
Poslední úprava: Ing. Miroslav Čábelka (15.01.2020)

Kolář, J. (2003): Geografické informační systémy 10 (od str. 46)

Břehovský, M., Jedlička, K.: Úvod do geografických informačních systémů (od str. 45 + kapitola 1.5)

Zeiler, M.: Modeling Our World (od kapitoly 7)

Kolektiv: Panel-GI kompendium. Průvodce světem geoinformací a geografických informačních systémů. Vienna, 2000

Rapant P.: Základy geoinformatiky, Ostrava, 2014

Brunclík T: Informační systémy v ochraně životního prostředí. Geoinformační technologie. Pardubice, 2013

Otto Huisman, Rolf de By: Principles of geographic information systems : an introductory textbook. FourthPublisher: ITC, 2009

Tuček, Ján: Geografické informační systémy: principy a praxe

Paul A. Longley, Michael F. Goodchild: Geographical information systems. Volumen 1, Principles and technical issues

Paul A. Longley, Michael F. Goodchild: Geographical information systems. Volumen 2, Management issues and applications


Přednášky + vybrané studijní materiály zde ke stažení:
https://drive.google.com/open?id=1fTIqmddyHD-62gTshdco-d_uhCVARv4Z

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Miroslav Čábelka (15.01.2020)

Probíraná témata:

 • Funkce na analýzu dat, Prostorová analýza, Geoprocessing
 • Překrytí (Overlay)
 • Hlavní zdroje prostorových dat
 • Funkce v okolí (vyhledávací funkce, topografické funkce , interpolační funkce)
 • Digitální modely terénu (TIN, raster, nástroje pro analýzu povrchů (Surface Analysis, Hydrology Tools-Flow Direction, Flow Accumulation...).)
 • Síťové analýzy
 • Funkce šíření
 • Postupové funkce
 • Aplikace GIS, zavedení GIS
 • Kontrola přesnosti
 • Databázová složka v GIS
 • SDI – webový GIS
 • Výstupové funkce v GIS
 • 3D
 • Pokročilé analýzy nad rastrem v GIS - klasifikace, reklasifikace,kompreze, RGB kompozit, zonální funkce, mapová algebra
 • Open GIS, Open Data, hlavní zdroje volně dostupných GIS technologií a prostorových dat GIS
 • Historie a perspektivy geoinformatiky a GIS
Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (13.01.2020)

Absolvování předmětu Základy geoinformatiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK