PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Tvorba webu - MZ370P38
Anglický název: Web Design
Český název: Tvorba webu
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Ing. Miroslav Čábelka
Vyučující: Ing. Miroslav Čábelka
Anotace
Poslední úprava: Ing. Miroslav Čábelka (01.02.2019)
Cílem předmětu je poskytnout začátečníkům základní znalosti pro tvorbu webu. Předmět je zaměřen na metody potřebné pro tvorbu webových stránek pomocí HTML a CSS. V průběhu předmětu si studenti vytvoří vlastní webové stránky.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Miroslav Čábelka (01.02.2019)
  • ČÁBELKA, M.: Tvorba webových stránek pro geoinformatiky.
  • HLAVENKA, J. Vytváříme WWW stránky. Computer Press, 2000, 520 s. ISBN 80-7226-293-9 .
Sylabus
Poslední úprava: Ing. Miroslav Čábelka (01.02.2019)

Teoretická část:

1. Internet, služby internetu, Internetové protokoly
2. Základní pojmy, www stránka, web server, html, soubor html, apod.
3. Historie WWW
4. Zásady správné tvorby webové stránky
- zásady a způsoby tvorby stránek
- právní hledisko na šíření dat v síti Internet
5. Tvorba webových stránek pomocí HTML
- základy html, html editory, tag, obsah tagu, atribut, hodnota atributu, základní struktura www stránky, prázdná www stránka
6. Grafika pro www, gif, jpg, png
7. Layout, rozvržení stránky
- framy, tabulky, css
8. CSS kaskádové styly
- CSS, oddělení obsahu od vzhledu, trojí zápis CSS
9. Vyhledavače a katalogy
10. Java Script
- Úvod do JavaScriptu, využití hotových JavaScriptů ve www

Praktická část (cvičení):

1. Tvorba webových stránek pomocí HTML
- prázdná stránka, text, formátování textu, nadpisy
2. Tvorba webových stránek pomocí HTML
- hypertextové odkazy, záložky
- barvy a délky
3. Tvorba webových stránek pomocí HTML
- obrázky, obtékání textu
- klikací mapa obrázku, tag „map“
4. Tvorba webových stránek pomocí HTML
- framy (rámce)
- tabulky
5. Metatagy
6. Formuláře
7. Tvorba webových stránek pomocí CSS
- třídy a identifikátory
- pozicování
8. Využití free CSS Templates

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Ing. Miroslav Čábelka (01.02.2019)

Podmínky pro udělení zápočtu: docházka a semestrální práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK