PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Open GIS - MZ370P34
Anglický název: Open GIS
Český název: Open GIS
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (06.10.2015)
Předmět se zaměřuje na volně dostupné geoinformační technologie a prostorová data. Studenti se seznamují
s nejvýznamnějšími Open GIS iniciativami a technologiemi. Důraz je kladen na praktické seznámení se s Open Source
GIS technologiemi a nejvýznamnějšími volně dostupnými databázemi prostorových dat. Funkcionalita použitých Open
GIS technologií a přesnost dat jsou kriticky posouzeny a porovnány s komerčními systémy.
Struktura předmětu:
1. Nejvýznamnější iniciativy volně dostupných GIS technologií a prostorových dat, Open GIS Consorcium,
projekty GEO/GEOSS, Copernicus, zdrojové kódy a datové formáty SW, normy ISO
2. Nejvýznamnější volně dostupné datové zdroje, hodnocení jejich kvality, Open Street Map, zdroje dat o životním
prostředí-CORINE, Urban Atlas…
3. Informační zdroje geoinformačních mapových služeb, mapové služby veřejné správy, GEOSS Portal, INSPIRE
Portal
4. Volně dostupná data DPZ, NASA Landsat a MODIS archiv, ESA Sentinel mise,
5. Volně dostupné SW technologie: GRASS/Quantum GIS, ESA Toolbox, LeoWorks: analytické a editační
funkce, kartografická tvorba, 3D vizualizace, interoperabilita dat…
6. Syntéza dosažených poznatků, hodnocení funkcionality SW a kvality volně dostupných dat.
Studenti jsou hodnoceni na základě zpracování semestrální práce, která řeší vybranou volně dostupnou GIS
technologii či datové zdroje. Nedílnou součástí práce je kritická analýza kladů a záporů řešené technologie.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (01.10.2019)

Open Source GIS

Dotace 0/2, předmět ukončen zápočtem


koordinátor: RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. - Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, č.d. 218

mail: stych@natur.cuni.cz

Podmínky k udělení zápočtu:

·        Docházka na cvičení: povolené 3 absence, případné další absence žádají řádnou omluvu a zdůvodnění nepřítomnosti na výuce

·        Řádné splnění a včasné odevzdání semestrální práce.

Semestrální práce má charakter odborného textu o řešené, volně dostupné GIS technologii, volně dostupných datech zdrojích či Open GIS iniciativě. V úvodu semestrální páce je představena řešená tematika a uvedena motivace výběru tématu. Dále je věcně a názorně popsán současný stav řešené tématiky. Finální částí je kritická analýza kladů a záporů technologie a vlastní doporučení pro uživatele. Report je v rozsahu cca 10 stránek, skládá se jak z textové tak i obrazové části. 

·        Prezentace semestrální práce. Povinností je též 1x konzultace nad pokročilostí zpracování semestrální práce během měsíce listopadu. Téma semestrální práce je nutno zaslat na mail stych@natur.cuni.cz do 31.10.2019

·        Studenti mají dva pokusy oprav semestrální práce. Finální verzi semestrální práce nutno odevzdat 3 pracovní dny před prezentací. Závěrečný termín pro přijmutí semestrální práce je 10. 2. 2020. Později opravy přijímány nebudou.

 

Literatura:

  • NETELER, Markus a Helena MITÁŠOVÁ. Open source GIS: a GRASS GIS approach. 3rd ed. New York: Springer, 2008, xix, 406 s. ISBN 978-0-387-35767-6.
  • QGIS User guide (http://www.qgis.org)
  • GRASER, Anita. Learning QGIS 2.0, Packt Publishing, 2013, 110 s., ISBN-13: 978-1782167488
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK