PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Programování pro GIS - MZ370P33
Anglický název: Programming for GIS
Český název: Programování pro GIS
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (27.01.2014)
Kurz je zaměřen na programování pro ArcGIS 10 v jazyce Python. Důraz je kladen zejména na obecné principy využívání funkcí ArcGIS z jazyka Python s důrazem na neinteraktivní práci a na získání praktických zkušeností při řešení reálných úloh. Navazující kurz Algoritmy počítačové kartografie rozebírá jednotlivé operace z geometricko-informačního pohledu.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (20.01.2014)

ESRI Inc. (2010). ArcGIS Desktop Help.

Python v2.7 documentation. Dostupné online: http://docs.python.org/release/2.7/.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (27.01.2014)

Studenti se nejprve seznámí s jazykem Python, následně s možností používání funkcí ArcGISu z jazyka Python (práce s atributy, práce s geometrií, zpracování rastrových dat, automatizace pro kartografii, tvorba vlastních toolboxů). U studentů, kteří tento předmět chtějí navštěvovat, se předpokládá pokročilá uživatelská znalost ArcGIS 10, znalost základů programování v libovolném jazyce a základní povědomí o principech databází.

Podmínkou získání zápočtu je zpracování "malých" úkolů zadávaných postupně na cvičeních a závěrečná tvorba a prezentace větší úlohy z praxe dle výběru studenta.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK