PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tvorba map - MZ370P23
Anglický název: Map Creation
Český název: Tvorba map
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 40
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Pavel Šára
Anotace -
Poslední úprava: SARA/NATUR.CUNI.CZ (26.10.2011)
Předmět je specializován na digitální tvorbu map v prostředí ArcGIS. Od tvorby geodatabáze včetně nastavení pravidel, po editaci jednotlivých mapových vrstev až po vizualizaci geografických dat pomocí kartografických reprezentací. Pro tvorbu výsledné mapy je nutný detailní terénní průzkum území s využitím dostupných mapových podkladů a informací (ortofoto, laserové skenování, internet). Základním předpokladem úspěšného absolvování předmětu je kvalitní vypracování mapového projektu a jeho obhajoba.
Literatura -
Poslední úprava: SARA/NATUR.CUNI.CZ (26.10.2011)

Čapek, R. a kol. 1992. Geografická kartografie. Praha, SPN

Diplomové a ročníkové práce zaměřené na digitální tvorbu map. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK Praha. Praha

Štych, P. a kol. 2008. Vybrané funkce geoinformačních systémů. Praha

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SARA/NATUR.CUNI.CZ (26.10.2011)
  • aktivní účast na cvičeních
  • kvalitní vypracování mapového projektu a jeho obhajoba
Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (30.09.2020)

Osnova
Předmět je specializován na digitální tvorbu map v prostředí ArcGIS Pro. Navazuje na předměty "geografická kartografie" a "tematická kartografie". Pojednává o metodách a postupech, které jsou potřebné pro úspěšné sestavení mapy zvoleného tématu, měřítka a účelu. Výsledkem je semestrální mapový projekt.

Přednášky:
- úvod do problematiky
- česká a zahraniční komerční kartografie
- vývoj a aktuální stav ve světě GPS přístrojů a navigací

Cvičení jsou zaměřena na:
- tvorbu podrobné originální mapy vybraného území v měřítku 1:5 - 10 000 v prostředí ArcGIS Pro
- sběr a analýzu podkladových dat
- návrh geodatabáze včetně nastavení elementů, které slouží pro kontrolu prostorových a atributových vztahů mezi prvky geodat
- kontrolu a aktualizaci podkladových dat
- editaci podkladových dat uložených v geodatabázi a kontrolu jejich topologické čistoty
- prostorové a síťové analýzy nad zpracovanými daty
- finální vizualizaci geografických prostorových dat
- prezentaci mapového projektu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK